Competitielidmaatschap

Binnen LTV Stein is een tijdelijk lidmaatschap mogelijk in verband met deelname aan de competitie. Je bent dus alleen lid gedurende de competitieperiode. Voor een competitie- lidmaatschap gelden de volgende regels/ voorwaarden:

 1. Het maximaal aantal competitieleden wat per jaar wordt toegelaten is 30.

 2. Als competitielid ben je tevens volwaardig lid van een andere tennisvereniging:
  a. bij aanmelding dient een geldig KNLTB bondsnummer te worden opgegeven;  b. in geval van lidmaatschap van een buitenlandse tennisvereniging dient het bondsnummer van het betreffende land te worden opgegeven;  c. indien het lidmaatschap elders wordt opgezegd dient dit te worden gemeld.

  Om misbruik te voorkomen zal scherpe controle plaatsvinden op het lidmaatschap bij een andere vereniging. Indien blijkt dat er geen sprake is van een geldend lidmaatschap bij een andere vereniging wordt de speler aangemerkt als volledig lid en zal de bijdrage voor een volledig lidmaatschap in rekening worden gebracht.

 3. Beoordeling om te worden toegelaten als competitielid geschiedt door het bestuur.

 4. Het lidmaatschap dient te worden opgezegd vóór 15 december.

 5. Gedurende de competitieperiode (april- mei) mag gebruik gemaakt worden van onze tennisbanen om vrij te spelen.

 6. Indien de competitieperiode door omstandigheden wordt verschoven dan verschuift de periode waarin gebruik gemaakt mag worden van de tennisbanen om vrij te spelen mee. 
 7. In (uitzonderlijke) situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Het bestuur van LTV Stein