Lidmaatschap

Is tennis iets voor jou? Wij zijn bij LTV Stein altijd blij als we nieuwe leden mogen verwelkomen. Iedereen die in een gezellige sfeer de tennissport wil beoefenen kan bij onze vereniging terecht. Van beginner tot gevorderd, van jong tot oud.

Er zijn tal van mogelijkheden om deze leuke sport te kunnen beoefenen. Zo zijn er tal van competities, toernooien en activiteiten. 

Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de duur van 1 jaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.  

Contributie

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd. 

Een eerste jaars seniorlid ontvangt een korting van €25,- Indien je later in het seizoen lid wordt van onze vereniging dan is de hoogte van de contributie afhankelijk van de maand van aanmelding. Neem contact op met onze penningmeester over een eventuele korting. Deze korting is niet geldig in combinatie met eventuele actiekortingen. De volledige jaarbedragen voor de contributie:

Lidmaatschap Geboren in jaar Contributiebedrag
Senior eerste jaar  2006 of eerder €  110,-
Senior  2006 of eerder €  135,-
Junior eerste jaar lid 2007 of later €    20,-
Junior 2007 of later €    35,-
Studenten*   €    77,50
Competitie lid** momenteel niet mogelijk  
Administratief lid***   €    27,50

*Studenten dienen een kopie van de studentenpas te sturen naar de penningmeester. 

**Competitieleden mogen uitsluitend gebruik maken van de banen bij LTV-Stein gedurende de weken waarin competitie wordt gespeeld. 

***Administratief lid ben je als je om (medische) redenen niet kunt spelen maar wel lid wil blijven van de vereniging. We noemen deze leden ook wel Steunend lid. 

Inning contributie

De contributie wordt geïnd door Club.Collect. Leden kunnen hun contributie voldoen via I-Deal of in termijnen. De maand voorafgaande aan het tennisseizoen krijgen leden de vooraankondiging. Nieuwe leden krijgen deze aankondiging na aanmelden.