Reglement

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Betreden en gebruik van het tennispark is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast dient ieder lid er op toe te zien dat er geen schade wordt toegebracht aan de eigendommen van de vereniging, van leden of bezoekers. De LTV Stein is als eigenaar – juridisch en verzekeringstechnisch- ,verplicht het toebrengen van schade aan eigendommen deze schade te verhalen.  

Een voorbeeld: Als u uw auto parkeert op de parkeerplaats aan rand van het talud en u vergeet de handrem aan te trekken waardoor uw auto naar beneden rolt en de afrastering beschadigd is de LTV Stein verplicht dit te melden bij de verzekeringsmaatschappij welke u voor de schade aansprakelijk zal stellen.

Baangebruik

Baangebruik wordt geregeld door middel van het afhangbord. Op dit bord kunt u met uw spelerspas speeltijd reserveren. De speeltijden zijn ½ uur voor enkelspel en 1 uur voor dubbelspel. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te kunnen tennissen wordt er ongevraagd gewisseld op het halve of het hele uur. Ongeacht de tijd die u op de baan staat en ongeacht de stand in de game of de set! Bij wachttijden wordt er gedubbeld. Leden die al hebben deelgenomen aan een georganiseerd evenement of training geven voorrang aan leden die nog niet hebben getennist. Het “hoppen” van de ene baan naar de andere wordt als onsportief beschouwd.

Tot 18.00 uur zijn de banen 5 en 6 beschikbaar voor junioren of voor training. Na 18.00 uur zijn alle banen beschikbaar voor senioren en junioren m.u.v. de banen die zijn gereserveerd voor training. In geval van baanreservering voor competitie, toernooi of georganiseerde activiteiten wordt dit kenbaar gemaakt.                                                                           Baanreservering voor onderhoud heeft altijd voorrang.

Baangebruik, wat te doen, en wat niet?                                                                                                                        

Het dagelijkse en wekelijkse onderhoud van de banen wordt gedaan door een vaste groep vrijwilligers. Deze groep mensen besteed vele uren van hun vrije tijd aan de banen, en daarmee aan de belangen van de LTV Stein. Door dit onderhoud wordt een optimale kwaliteit van de banen te verkregen. Om deze kwaliteit van de banen te behouden gelden een aantal regels als het gaat om het verantwoord gebruik van de banen. Daarom wil ik nogmaals wijzen op de geldende regels van het baangebruik.

 • U mag de banen uitsluitend betreden met tennisschoenen. Schoenen met profielzolen of noppen zijn niet toegestaan. U beschadigt hiermee de bovenlaag van de banen waardoor deze onbespeelbaar worden.
   
 • Voor het gebruik van een droge baan dient deze te worden besproeid. Dit geldt voor iedereen. Ook voor de dames. Bij spelen op een te droge baan verpulvert de gravel en raken capillairen verstopt waardoor het hemelwater niet of onvoldoende wordt afgevoerd. Daarnaast is het spelen op een te droge baan een risico voor uw veiligheid met kans op blessures.
   
 • Na gebruik van een baan moet de baan worden geveegd met een sleepnet. Dit vegen dient te gebeuren tot tenminste 2 meter buiten de lijnen. Zodoende wordt algengroei en mosvorming tegengegaan. Ook voorkomen we hiermee het verbruik van 2000 kg strooizout.
   
 • Door het spelen ontstane oneffenheden of gaten dient iedere speler of speelster zo goed mogelijk te egaliseren alvorens verder te spelen.
   
 • Het spelen op een natte baan of tijdens regen is niet toegestaan. Ook niet tijdens trainingen en/of officiële wedstrijden. De reden hiervoor is dat de baan ernstig wordt beschadigd voor de rest van het seizoen. Indien spelers hier te weinig of geen rekening mee houden kan en zal de baan uit bedrijf worden genomen. Ook tijdens een officiële wedstrijd. 

Wat niet te doen:

 • Laat geen lege blikjes, flessen, bananenschillen, etensresten etc. achter op uw baan.
 • Neem geen glas mee naar uw baan. Denk aan uw en anders veiligheid.
 • Klop uw tennisschoenen niet uit op het terras, in de gang of in het kleedlokaal.
 • Spoel uw tennisschoenen niet af onder de douche.
 • Laat u ook in de kleed/ doucheruimte geen rommel of etensresten achter.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleed- of doucheruimte.
 • Het afspoelen van uw met modder besmeurde (cross)fiets of andere eigendommen onder de douche ( is daadwerkelijk gebeurd) of het aanrichten van vernielingen dan wel op onverantwoorde wijze omgaan met de belangen of eigendommen van de vereniging leidt tot onmiddellijke schorsing.

De kantine

De openingstijden van de kantine wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.                
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag: 19.00 uur – 23.00 uur.
Op zaterdag tijdens de competitie vanaf: 13.00 uur.
Op zondag tijdens de competitie vanaf: 10.00 uur.

Tijdens georganiseerde activiteiten kunnen de openingstijden afwijken.

Kantinedienst

De kantine is naast contributie en sponsoring, een noodzakelijke bron van inkomsten die mede bepalend is voor het financieel functioneren van de vereniging. De kantine wordt, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, al vele jaren geëxploiteerd door de eigen leden.

Alle leden zijn verplicht jaarlijks 3 of 4 kantinediensten te verrichten. Het aantal, 3 of 4 wordt bepaald door verschillende factoren waaronder het aantal leden. Iedereen ontvangt jaarlijks een formulier waarop verhinderingen (max. 3) en een vakantieperiode kan worden aangegeven. Ook kunt u eventuele voorkeuren aangeven. Bij het aangeven van voorkeuren zal hiermee, indien mogelijk, rekening worden gehouden.

Geen formulier inleveren betekent dat u geen verhinderingen aangeeft en wordt u naar inzicht van de planners ingepland. Met achteraf aangeven van verhinderingen kan geen rekening worden gehouden.

Uitzonderlijke verhinderingen kunt u bespreken met Elly Machielsen of Gerda van de Veen. Houd u er wel rekening mee dat met verhinderingen als: “ik wil niet op zondag” of “ik wil niet als er iets te doen is” geen rekening wordt gehouden.

Als u kantinedienst “draait” vertegenwoordigt u alle leden van de LTV Stein en wordt u geacht te functioneren als een goede gastheer/gastvrouw. Het verlenen van een goede service is hierbij vanzelfsprekend.

Indien u bent ingepland voor kantinedienst en u bent verhinderd dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Dit kan door middel van ruilen of iemand vragen de kantinedienst van u over te nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid uw kantinediensten af te kopen. De kosten voor afkoop bedragen € 75,-. De betaling van de afkoop regelt u met de penningmeester voor 1 april van het lopende jaar.

Indien u bent verhinderd en regelt geen vervanger of u komt niet opdagen voor een geplande dienst wordt u € 25 als boete in rekening gebracht en u wordt opnieuw ingepland.

Voor ieder lid dat kantinedienst draait is de: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) wettelijk verplicht gesteld.                                      
Het niet voldoen aan deze wettelijke eis levert bij controle een hoge boete op of zelfs sluiting van de kantine. Gezien de hoge boete en het grote belang van de kantine voor de vereniging rekenen wij op ieders medewerking.

Keukendienst

Keukendienst is een equivalent van de kantinedienst. De planning van de keukendienst gebeurt door het hoofd Keuken ( Herma Dassen) eventueel in overleg met het hoofd Kantine (Jack Klinkers). Openingstijden van de keuken lopen veelal parallel met de openingstijden van de kantine. In uitzonderlijke situaties zijn openingstijden van de keuken situationeel bepaald. Bijvoorbeeld: tijdens competitie of toernooien.

Parkdienst

Parkdienst bestaat uit her verrichten van werkzaamheden van bouwkundig/technische aard. Ook het dagelijkse of wekelijkse baanonderhoud valt onder de Parkdienst. De parkdienst valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd Algemene Zaken ( Ad Verhulst).

Het bestuur heeft besloten dat het aantal leden dat parkdiensten verricht is gelimiteerd wegens planningstechnische redenen. Dat betekent dat niet iedere aanmelding voor parkdienst kan worden gehonoreerd. Parkdienst wordt eveneens beschouwd als een equivalent van kantinedienst.

 

 • mediakracht.jpg
 • Bloemensalon_P_de_Koning.JPG
 • caroline.jpg
 • dassen.jpg
 • Fysiotherapie Maatschap Snijders
 • Gelissen2Wielers
 • goossens.jpg
 • Haan Optiek
 • hermans.jpg
 • hydro.jpg
 • janssen.jpg
 • klinkers_schildersbedrijf.jpg
 • Gaston Eidams Keurslagerij
 • lebbink.jpg
 • Rob Racket Service
 • Personal Brow Bar
 • meule.jpg
 • Goedkoopbusjehuren
 • schmetz.jpg
 • vos.jpg
 • vip.jpg
 • t Veurletste